پاورپوینت با عنوان تست غربالگری ( ASQ ( Ages Stages Questionnaires


پاورپوینت با عنوان تست غربالگری ( ASQ ( Ages Stages Questionnaires در فرمت پاورپوینت . 40 اسلاید قابل ویرایش ASQ یک تست غربالگر است با خصوصیات زیر: 1-  بصورت دوره ای درفواصل مناسب از 4 تا 60 ماهگی کودک را از نظرتکاملی ارزیابی می کند.  2-تکمیل پرشنامه نسبتا ساده است که والدین با تحصیات ابتدایی نیز می توانند بدرستی آن راپرکنند:•درگیرنمودن والدین می تواند نیازهای خانواده رادراین رابطه برطرف کند

ادامه مطلب  
پاورپوینت با عنوان تست غربالگری ( ASQ ( Ages Stages Questionnaires


پاورپوینت با عنوان تست غربالگری ( ASQ ( Ages Stages Questionnaires در فرمت پاورپوینت . 40 اسلاید قابل ویرایش ASQ یک تست غربالگر است با خصوصیات زیر: 1-  بصورت دوره ای درفواصل مناسب از 4 تا 60 ماهگی کودک را از نظرتکاملی ارزیابی می کند.  2-تکمیل پرشنامه نسبتا ساده است که والدین با تحصیات ابتدایی نیز می توانند بدرستی آن راپرکنند:•درگیرنمودن والدین می تواند نیازهای خانواده رادراین رابطه برطرف کند

ادامه مطلب  
پاورپوینت با عنوان Pain Management and Procedural Sedation in Infants and Children به زبان انگلیسی


پاورپوینت با عنوان   Pain Management and Procedural Sedation in Infants and Children به زبان انگلیسی در فرمت پاورپوینت . 63 اسلاید قابل ویرایش Pain and anxiety are very common experiences for patients of all ages in the ED, and both are frequently undertreated. This is particularly true for children. 

ادامه مطلب  
پاورپوینت با عنوان Pain Management and Procedural Sedation in Infants and Children به زبان انگلیسی


پاورپوینت با عنوان   Pain Management and Procedural Sedation in Infants and Children به زبان انگلیسی در فرمت پاورپوینت . 63 اسلاید قابل ویرایش Pain and anxiety are very common experiences for patients of all ages in the ED, and both are frequently undertreated. This is particularly true for children. 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1