پاورپوینت با عنوان آتش سوزی

پاورپوینت با عنوان آتش سوزی

پاورپوینت با عنوان آتش سوزی

48 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

انتقال گرما

nگرما انرژي است وميتواند به طرق مختلف ازجايي به جاي ديگرمنتقل شود.