پاورپوینت با عنوان قرائت عربی 1 رشته زبان و ادبیات فارسی

پاورپوینت با عنوان قرائت عربی 1 رشته زبان و ادبیات فارسی

پاورپوینت با عنوان قرائت عربی 1 رشته زبان و ادبیات فارسی

161 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

نکته های درس 2 ق 1

اَخویکم: در اصل اخوین + کم «ن» مثنی به علت اضافه حذف شده است.

لم یتب: فعل جهد از مصدر توبة

لِتعارَفوا: فعل مضارع از مصدر تعارف (اصل فعل «تتعارفون» بوده که تای مضارعت و نون علامت رفع حذف شده است).

 

اَتقی: اسم تفضیل

اَعراب: جمع مکسر مفرد آن «اعرابّی»

لایَلِتکم: فعل نهی از ریشه وَلَت

لم یرتابوا: فعل جحد از مصدر اِرتیاب از ریشه ریب

حُجُرات: به معنی خانه ها است چون در این درباره ی خانه های پیامبر (ص) دستوراتی نازل شده است.

مضامین این سوره، اخلاقی و اجتماعی است. در این سوره مسلمانان از بکار بردن القاب زشت نهی شده اند.

 

همزه وصل: همزه وصل در وسط کلمات تلفظ نمی شود. مانند همزه های اَلمومنون و اِتّقوا.

همزه قطع: در همه جا تلفظ می شود. مانند: همزه های اِخوه و اَصلحوا.