پاورپوینت با عنوان فصد

پاورپوینت با عنوان فصد

پاورپوینت با عنوان فصد

41 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

انديکاسيون فصد ضيق :

Òهنگامي که هدف خروج ماده باشد در مريضي که غلبه دم ندارد (قليل الامتلاء)
خرید آنلاین