پاورپوینت با عنوان رشد و نمو

پاورپوینت با عنوان رشد و نمو

پاورپوینت با عنوان رشد و نمو

31 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

هورمونها

اثرات فیزیولوژیکی اکسین:

طویل شدن سلولها در ساقه و کولئوپتیل

 

مسئول فتوتروپیسم و ژئوتروپیسم

 

القاء تسلط انتهایی

 

باعث تسریع در تشکیل ریشه های جانبی

 

تشکیل ریشه های نابجا از پری سیکل

 

تاخیر در ریزش برگ، گل و میوه

 

تنظیم نمو میوه

 


خرید آنلاین